Tiningen Norlsverige

Häj på ji,

Ja som ji si ha sia vaknä te liv igen ätte flere år i sta, ja vart sä falli gla när Tiningen Norlsverige hadd skreve na raer om både mäg å n’hänn sia sä ja kan int anne än väck opp sia te liv igen.

Dä ha hänne branå mysche sen sist, men dom säg att man ske int titt åtabak utan si framåt, sä vi fo väl se ä’hännä sôm ä nytt startskutt.

Ja ske göra dä bäste ja kan å uppdater sia ättesôm nu.

Ja skick ä falli stort ä TACK te n’Sven sôm hadd skreve reportage dänn te tiningen.

/Wäbbmastern

The End

n’hänn sia kom å ligge i sta förn väldit lang ti framöver, ja ha int möjlihet/tin å uppdatere sia sôm den borde göras. Dä geck falli firnt å lägg nan timma i vecka åtabak i tin å rit ne na raer å stupp in na bilda äll na anne tok på sia hänn, men tidern förändres å då äre bätter om dä int hänn nage alls än bäre na inlägga duttvis me flere mårnas mellarum. Nä, som sagt sia fo ligge å rå om sä sjolv tiss vidare. Gästboka kom å ligge kvär ä tag tell, om ji känn för å rit ne na raer nangang.

Tack för ä hänn 5 åra sôm vöre, tänk va tin kut iväg fort iblann. ”Älgön – en försmak av paradiset” kom å leva kvär falli länge ändå, int på näte men ute i verklihetn på ett eller anne vis.

/Väbbmastern

 

Hosta å tôcke

Gusse inge ä då liksä numer, nå ha man för om åra vöre snori härri näsahôla, hadd ont härri halsn å skålln, MEN n’hänn dynga man drege på sä nu om sist villsäge n’vecke åtabak ha å rackt vöre olidlit j*vli. Ja ha ålldri vöre sä sjuk nangang som de seneste 6 däga, febern ha kute opp å ner, frossa å svettninga omvartanne, ont i skålln, hosta bort hela innamate na sä förbannat. Skull nagen tå ji fo yga på röstn min, kan ji ju härkel opp ji å skick him’n genom å vråle, jussom sånnan sôm man gör vä hunna när dom ha vingle iväg nanstänsch där dom int hör himme.

Ja tänk att d jett nå vära branå mangä ener sôm ä utslege härri sänghalmen, te ji kan ja säge; dreck mycke vätska, ät hånungn, ta falli lugnt å låttä värk ut rektet.

Fridens liljor! /V-mastern

Ja jett ju skärp mä

_snöoväre_

Ja verka int kunna håll dä ja ha lova, fast å annersia ä däga å kväll fullkletad va anne jox, sä ja ha villsäge na å skyll på.

Fo si äre na stort äll viktit sôm ha hänne på sistone, dä verka snög utta fan härri traktern runt människobya vä omnäjd (runtikring Stockholm). Dä knepige vä de hela ä att ji sôm bo i dennä nerat ä ålldri förberedd nangang, va kan tôcke bero på!? Minste lille snöflinge, sä äre fullständi kaos. Dä ja vell säge vä ä’hänn orla å meninga ä att int hör man äll si man i media om nagen åkt tå vägen äll krocka vä nan lyktstople härri Bovattnä äll Bölen!?

Ja önsk ållihop n’falli fin å roli arbetsvecke! /V-mastern

Blia

Gusse äntligen ha ä nästan vorte blia på utsia ytterdöra, idag haä ju rennt vöre skönt ute, man ha hädd å vä nan snö som flinge ne inatt. Dä börj på vära ä länger tag sen man såg ä’hänn vite gulde fäll från skyn.

Unner va n’tôckn vecke ha å erbju då!? Skruvningen härri traktorn rädda ju kvälla å däga ligg ju ärbete på, men tin emella dä tänkt ja på….

Ja läst härri skvallerpressn (aftonblae) att n’elektronikkedje hadd konka, ja må säge att ja hadd då int ens hurrt tälas om Sony Center meen man kan ju int veta ållt härri värla.

I samma blaska läst ja att n’hästn kute 50km/h å ändå äre bäre en hästkraft, man bli rennt imponerad 🙂

Ha’n falli bra fortsättning på vecka! /V-mastern

Åtför

Tôcke orla som åtför använns då int ållt för ofta tå folke numer, ja ske man hårldraä sä äre falli mange orla sôm helt fulle bort i hennä runtikring, både nu å åtabak i tin. Man ske värna om dialekt sin tyck då jäg. Å sôm ja nämnt nämnt åtabak ä ä’hännä min ålldeles egne tolkning tå dialektn, sä ji sôm tyck ja skriv ”fjaskit” behöv int alls kliv n på n’hänn sia. Ja ha ju fott hörrd na ganger härri gästboka att ”slut vä jollre å skriv på rektet ä mål” å int täla man i sånnan himikring etc etc…..” Ja lyssn int på tôcke uttan kör på sôm vanlit på mitt vis….

Ha ji na orla sôm jussom anse saknes te orllista min fo ji gärna rit ne na raer på ä mäjl å skick ått mä sä uppdater jäg ättesåm 🙂

Fortsatt trevli ärbets vecke! /V-master

2013

Jaha då ha vi jussom kleve över te ä nyttä år, ja hoppas ållihop ha hadd n’falli fin n’jul å nyårsholj å att ji ha ålle fingra å yga kvär ätte nyårsnatta.

Ä hänn åre ha ja planärn å unnerhåll sia bätter än fjolåre, dä gäll jussom bäre å ha na ämna å skriv om. Men dä brucke ju ållti finnes na å ret opp sä äll skratt åt te ä’hänn skvallertininga sôm aftonblae å expressn.

Ja mått då int veta om dä ha hänne na uttöver vardan n’hänn vecka te ä dänn tininga, återkom inom n’snar framtid om ja kut på na rolit å skriv ne.

Öns ji en fortsatt bra ärbetsvecke! /V-mastern

Nyåre

Ja gusse nu äe int sä mysche kvär tå ä’hänn åre, man kan lungt säge att dä ha vôre ä innehållsrikt ä år. Mangä saker ha hänne både bra å minner bra, men på na vis äre bäre ä’dänn braige sôm ha gillre sä fast härri skålln.

Ått nyårsaftan äre då rackt int na rolit för ä’hänn fyrbente kamrata mangä ener ha härri hunngårn äll på insia huse, ja minns ju sjolv hur falli tokit hunn vor vart sä fort han hörle raketa å smällara. Nä gusse ja tyck man skull förbju ållt va dä gäll fyrvärkeria å tôcke. Ja dä ä ju jussom bäre min åsikt, va ji tyck fo ji stå för.

Sä Gott Nytt År på ållehop härri lanne å nagre tell!!

/V-mastern

Slunga

slunga vs d-plog

I flere år ha ja skotta snön vä 21:åttan å en diagonalplog äll skopa, men gusse de seneste åre haä vorte vä jordbrukarn å slunga. Å ja kan då säge dä att nå gåe falli gesvingt vä slunga, men rennt säkerhetsmässit sä gåe bätter vä plogn på gårn i hennä. Dä fo ju int vära nage i vägen när man kom körenes vä slunga, för rätt vare ä ha man skôte nan bilrute äll na fönster. Sä ja ske nå mä te diagonalplogn när dä gäll å röj bort snön.

Innan dä fäll bort ur skålln, jett ja ju önsk ji n’fin fortsättning på 3:e advent! //V-mastern

Snöööön

snöskôvel

Men gusse nu jämarns ha vi fott ä’hänn vite gulde å på Åljön, men dä satt langt inni ven. Dä ha rackt snöge från å tell sen fördan, sä nu ha ja int na å kläga på.

Jaha då ha vi komme te andre advent, nu äre då int sä langt te julaftan å ållt va dä innebär. Mang bli ju sä falli stressad när de ske hannles julklappa å tôcke, folke håll ju rennt på kut över varann, slit bortur hännern bäre för ä’hänn julklappa. Ja tyck dä ä lättsammest å köp ållt via näte, då slipp man ju fära hittan å dittan å kik å köp å betäla överprisern.

Trevli andre advent på ållihop! /V-mastern