Tön vs 1:a advent

Väre slog om falli snabbt, från jädrigt kållt te tvärt värnt. Just för nue äre tack å lov na minusgrada, häller dä än värmgradärn å halka. 

Tänkt pass på å önsk ållihop en falli fin å harmonisk förste advent.

/Väbbmastern

Annonser

Rektet kållvär

Gusse nu ha vi fott rektet kållvär i hennä å, dä ha vöre kållgradärn å då men ja -18° å litte tell i flere däga. Dä gå åt branå mycke energi tå olike slaga töcke ganger. Ven, ulja å pelletsn ä väl dä mest vanlige sorta för å värm opp husa å töcke. Ja funnder hur mangä ener som använn elelemänta nu för tin, dä måst fäll vära vanligare i storstädern än på lanne!? 

/V-mastern

Snödrevan

Gusse jävlaranamma va dä vrok ne snön natta te idag fast dä vrok ne på tvära, vä rene stormbya. På n’del ställa vaä bärbackn medan på store dela opp te 55 cm. Bildn i hennä neaför ä tege mitt på gårn. Snöröjningen tog falli lang ti, men dä geck ju bra. 

/Väbbmastern

Härrt

Man kan då rackt int skryt om väre i hennä ikring. Först flinge dä lagom vä snö, kållgradern å tjälan va ä faktum. Men sä vartä värmväre vä rägnä na däga å sen kållväre igen vilket jorl att snö vart te isn å dä ha vorte falli jävla härrt överållt. 

Ha n’fin innesittarholj! 

/Väbbmastern

Historiern

– Va ärbet du vä då? 

– Jo ja ä gatförsäljar.

– Jaså jaha, hördedu va ta ji förn gate nuförtin? 

♤♡◇♧♤♡◇♧♤

– Vafför gå du int him!? 

– Nä käringa min ä sä eträtt

– Vafför ä a dä!? 

– Ja, ja ä ju int himme. 

♤♡◇♧♤♡◇♧

Hur si man att n’bil kom från Italien? 

Jo dä ä n’massa rat i

Minusgradärn

Nu smyg sä kållväre på, äntligen fo man hä på sä vammarsböxern. Vä dom på foe bli hur kållt dä vell. Lufta bli sä fresk å go n’hänn tin på åre. Önsk ji en fin start på vecka hänn som kom! 😊

/V-mastern 

Orla

Dä finns branå mangä orla som ålldri använs sä ofta, ja tänk bäre ä orl som jålm, dä ä int ofta man hör nagen säge äll skriv dä orle. Töckä va enlit n’Ossian hunndynga, vafför använn man int dä oftare? Dä gå int täla, just dom orla använne n’Henning nästan veét. Dä va rolit att man snappa opp å rite ne ä’hänn orla. 

Haä sä länge! 

/Väbbmästarn