Körkovalä

Ja unner hur mangä procenta tå folkmängda i lanne vort som tänk röst i körkovalä hänn. Mangäener tro int ja ä sä insatt i körka å ållt va dä innebär. Ja ä falli tveksam om ja ske röst å på vem man ske lägg röstn sin på…. 🤔 

Fortsatt trevli holj!

Annonser

Höstn

Ja även om man int vell ä, sä smyg sä höstn på. Man si löva på träa änner färg, gräsmattern slut rackt å väx, men framförållt ha ju jaktn börje. Man brucke ju int önsk jägara god tur, sä ja säg bäre; Skitjakt på er, ålle jägara!

Retrospectors

Ä’hänn namnä vell ja att ji lägg på minne, bena darr i takt å man kan int stå still när musiken deras smäla igång.
Lyssn på ä’hänn inslage i radio västernorrland, dra fram te du ä på 6 minuta å 5 sekunda.
Retrospectors ä här för å stann, bäre sä ji vet!

Haä bra sä länge!
/Väbbmastern

Käftn

Va vore n’männish utan käftn måntro!? Visse ener bruk käftn falli ovörlet medan andren ålldeles rätt. Dä finns sä mycke man kan funnder på töcke däga. 

/Väbbmastern

Språke

Ja tyck man ske använn språke å orla som vi ä oppfödd vä. En del folk tyck att dä ja skriv i hännä ä fjaske å ä hittepå språk, te ji som tyck dä vell ja säge; ä hännä ä min egna tolkning på språke vort å dialektn. Ji behöv int gå in å läsa om ji tyck dä ä sä falli hemskt. 

Ja tänk fortsätt vä ä’hännä tiss ja sjolv lessn på å rit ne orla å töcke. 

/Väbbmastern

Pipe te öra…

Nu förstå ja te fullo hur dä ä å ha ä’hänn tinitus, gusse dä tjut te öra dögnä runt, lyssn man sä hör man ä falli väl, men gör man na anne äll lyssn på radioapparatn ä int ä like störande. För min del komme nå å försvinn vä tin, ä’hänne ingå jussom i dä ja dras vä här å nu. 

Trevli holj på ji

Sensommarn

Mangäener tyck ju att sommarn ä slut ätte siste dan i juli mårne, men nå tyck jäg att sommarn sträck sä länger än så, hele augusti å dela tå september bruck ju vära värm å go. Vä n’hänn uträkningn sä då jett ju höstn börj nanstänsch i mittn tå september. 

Ha n’fin fortsättning på sommarn! 

/Väbbmastern

Knepit vär

Nå ha väre n’hänn sommarn vöre branå knepit, mest hele juni å över hårrta tå juli ha vöre kåll. Nu tillhör ju jäg int soldyrkara, men emella värva kan ä ju vära skörnt vä värmen. Hoppas näste mårne innehåll soliga däga, vä lagom myche regn.

Fortsatt fine däga önsk ja ållihop!

/Väbbmastern