n’Arne

Gusse idag feck man ä falli celebert besök himme i köke tå n’Arne, han ä falli roli å trevli n’käär, man fo ållti skratt å hör historiern om n’tokVerner 😂

Ha n’trevli holj ållihop! 

/V-mastern

Annonser

Snödrevan

Gusse jävlaranamma va dä vrok ne snön natta te idag fast dä vrok ne på tvära, vä rene stormbya. På n’del ställa vaä bärbackn medan på store dela opp te 55 cm. Bildn i hennä neaför ä tege mitt på gårn. Snöröjningen tog falli lang ti, men dä geck ju bra. 

/Väbbmastern

Härrt

Man kan då rackt int skryt om väre i hennä ikring. Först flinge dä lagom vä snö, kållgradern å tjälan va ä faktum. Men sä vartä värmväre vä rägnä na däga å sen kållväre igen vilket jorl att snö vart te isn å dä ha vorte falli jävla härrt överållt. 

Ha n’fin innesittarholj! 

/Väbbmastern

Orla

Dä finns branå mangä orla som ålldri använs sä ofta, ja tänk bäre ä orl som jålm, dä ä int ofta man hör nagen säge äll skriv dä orle. Töckä va enlit n’Ossian hunndynga, vafför använn man int dä oftare? Dä gå int täla, just dom orla använne n’Henning nästan veét. Dä va rolit att man snappa opp å rite ne ä’hänn orla. 

Haä sä länge! 

/Väbbmästarn

Vägpinna

Dä va tur att vi (jäg å x) sätte pinna ätte Åljövägen idag, på mangä ställa va kärlan falli tydli. Vi ha ju hadd na kållnätter sä ytskikte å na centimetra ne härri i backn vare hårrt, men dä geck. 

/V-mastern 

Höstväre

Man kan då rackt int kläga på väre vi ha nu i höst. Maradimma ä tjock som bomulln å ji som ä ätte väga på marasia ske kör försektit, åljn å kankern ha ju för vana å kut över vägbana när man minst ana nage. Sen stå ju sola branå lågt n’hänn årstin, säpass lågt sä man fo’n in i yga. Hur som helst fo ji ha n’falli fin å trevli höst. 

/Väbbmastern

Körkovalä

Ja unner hur mangä procenta tå folkmängda i lanne vort som tänk röst i körkovalä hänn. Mangäener tro int ja ä sä insatt i körka å ållt va dä innebär. Ja ä falli tveksam om ja ske röst å på vem man ske lägg röstn sin på…. 🤔 

Fortsatt trevli holj!

Höstn

Ja även om man int vell ä, sä smyg sä höstn på. Man si löva på träa änner färg, gräsmattern slut rackt å väx, men framförållt ha ju jaktn börje. Man brucke ju int önsk jägara god tur, sä ja säg bäre; Skitjakt på er, ålle jägara!

Retrospectors

Ä’hänn namnä vell ja att ji lägg på minne, bena darr i takt å man kan int stå still när musiken deras smäla igång.
Lyssn på ä’hänn inslage i radio västernorrland, dra fram te du ä på 6 minuta å 5 sekunda.
Retrospectors ä här för å stann, bäre sä ji vet!

Haä bra sä länge!
/Väbbmastern