Tebaker…..


Nu börj jäg på vära tebaker som gammalt i tin, åtminstone n’bra bit på väg. Ja ha na måla å nå innan, men de jett fo ta sin ti som dä behövs.

Va ållt ä’hännä hannel om tänk ja berätt länger framgent.

Annonser