Nu ha vi komme fram te ä’hänn vårväre sôm gör att ålln snö sôm hadd tänkt fäll ne från himmeln ta bort gammsnön sôm ligg kvär på backn. Om int ja minns ålldeles fel ha man ju hört säges just ä’hänn orla från bonnpraktikan. Ja tro dä ligg mycke te va sôm stå te n’dänn boka. Ha ji int studerä boka dänn än, sä tyck jäg att ji ske lägg ne litte ti te å läsa na.

Ha n’falli fin vecke!

/Väbbmastern

Annonser