Gusse jävlaranamma va dä ha fläkte på vålsamt i na däga nu, äll fläkte å fläkte dä ha rennt storme från ålle hålla men mest norlaväre. Dä ä falli unnerlit att int fler träa ha blåst ne, plåttaka blåst tå å grejern på gårla blåst bort. Nu ha ja fäll int vöre överållt å kike, men i hennä runtikring ha ja då int sett na tå ä’hänn slage.

n’hänn blåstn, sola å plusgradern vi ha hadd i na däga nu ha ju resultere te att snön tin bort falli fort, å sannkorna man spridd ut på gårdsplana sjonk ne på backn sä dom gör då int nan verkan för hällka hänn.

Fördeln vä ållt ä att vi gå mot ljusare tider å bäre dä ä ju falli gemytlit å firnt.

/Väbbmastern

Annonser