Nå tyck jäg att man börj på känn tå att vorn ä falli nära. Dä ä värmgradern, takdroppe, mer ljustimma på daga å fôgelkvittre. Dä ä n’fin ti sôm kom framöver jernt nu, dä ä bäre å ta tevära å försök å njut tåä.

Ha n’falli fin holj!

/Väbbmastern

Annonser