Ja ä på jakt ätte na anekdoter sôm ha nan koppling te Åljön, Bodum, Böln, Bölnvattnä, Hôcksjö äll na anne runtikring Åljön. Ha ji na på lager fo ji gärna skriv ne na raer gärna på riks sä ja fo översätt te ä’hänn måle.

Adressn ji kan skick te ä: aljoarn@gmail.com

Si framemot nan respons från nagen sôm känns sä manad.

/Väbbmastern

 

Annonser