_snöoväre_

Ja verka int kunna håll dä ja ha lova, fast å annersia ä däga å kväll fullkletad va anne jox, sä ja ha villsäge na å skyll på.

Fo si äre na stort äll viktit sôm ha hänne på sistone, dä verka snög utta fan härri traktern runt människobya vä omnäjd (runtikring Stockholm). Dä knepige vä de hela ä att ji sôm bo i dennä nerat ä ålldri förberedd nangang, va kan tôcke bero på!? Minste lille snöflinge, sä äre fullständi kaos. Dä ja vell säge vä ä’hänn orla å meninga ä att int hör man äll si man i media om nagen åkt tå vägen äll krocka vä nan lyktstople härri Bovattnä äll Bölen!?

Ja önsk ållihop n’falli fin å roli arbetsvecke! /V-mastern

Annonser