2013

Jaha då ha vi jussom kleve över te ä nyttä år, ja hoppas ållihop ha hadd n’falli fin n’jul å nyårsholj å att ji ha ålle fingra å yga kvär ätte nyårsnatta.

Ä hänn åre ha ja planärn å unnerhåll sia bätter än fjolåre, dä gäll jussom bäre å ha na ämna å skriv om. Men dä brucke ju ållti finnes na å ret opp sä äll skratt åt te ä’hänn skvallertininga sôm aftonblae å expressn.

Ja mått då int veta om dä ha hänne na uttöver vardan n’hänn vecka te ä dänn tininga, återkom inom n’snar framtid om ja kut på na rolit å skriv ne.

Öns ji en fortsatt bra ärbetsvecke! /V-mastern

Annonser