slunga vs d-plog

I flere år ha ja skotta snön vä 21:åttan å en diagonalplog äll skopa, men gusse de seneste åre haä vorte vä jordbrukarn å slunga. Å ja kan då säge dä att nå gåe falli gesvingt vä slunga, men rennt säkerhetsmässit sä gåe bätter vä plogn på gårn i hennä. Dä fo ju int vära nage i vägen när man kom körenes vä slunga, för rätt vare ä ha man skôte nan bilrute äll na fönster. Sä ja ske nå mä te diagonalplogn när dä gäll å röj bort snön.

Innan dä fäll bort ur skålln, jett ja ju önsk ji n’fin fortsättning på 3:e advent! //V-mastern

Annonser