snöskôvel

Men gusse nu jämarns ha vi fott ä’hänn vite gulde å på Åljön, men dä satt langt inni ven. Dä ha rackt snöge från å tell sen fördan, sä nu ha ja int na å kläga på.

Jaha då ha vi komme te andre advent, nu äre då int sä langt te julaftan å ållt va dä innebär. Mang bli ju sä falli stressad när de ske hannles julklappa å tôcke, folke håll ju rennt på kut över varann, slit bortur hännern bäre för ä’hänn julklappa. Ja tyck dä ä lättsammest å köp ållt via näte, då slipp man ju fära hittan å dittan å kik å köp å betäla överprisern.

Trevli andre advent på ållihop! /V-mastern

Annonser