n’hänn sia kom å ligge i sta ä länger tag framgent, mysche bero på tin sôm int räck tell å ållt ä dänn andre sôm den rektige värla uttaför näte. Ja hoppas int dä svi ållt för ont för ji sôm brucke gå in i hittan å läsa imellaåt.

Fortsatt trevli, mysi å harmonisk höst! /V-mastern

Annonser