Gusse dä känns nästan sôm om dä vöre höstn på utsia döra, vi vorl ju bortskämd n’holj för nan vecke sen tå solsteka å värmn. Nu hörs ä vära lickt i hele lanne, se man kan ju då rackt int vära avis på na anne orta å städren härri lanne vort.

Dä ä nästan nollgradit på nätträn, men dä ä ju int sä falit om man jämför vä ållt tå ä’hänn jäkla rägnä. Dä verka int finnes na stopp på blötväre, dä ju sä falli deprimerande, grått, tradit å allmänt uttråkande vä tôcke sur vär.

Hoppas näste vecke bli mer värm, go å soli.

/V-mastern

Annonser