Sôm ji kanske märrt ha ä då rackt int hänt nage på n’hänn sia unner en länger ti. Ja ha jussom int komme mä för å rit ne na raer om ållt möjligt å litte tell. Natulitvis sä äre väl int mening att man ske stärn opp, men ha ji na förslaga va man skull kunna skriv om, fo ji gärna hör tå ji ått mä.

Dä ja kom på just för stånna ä att dä ha vôre falli trafikerat ätte Åljövägen på sistone, n’Anders håll på kuppel opp sä på dän kommunale vattnledningn å dä ä då int bäre, ja tro int ållihop begrip vikken jädra procedur dä å kuppel in sä på näte hänn. Men bra bli ä nå i slutändan, tro jäg.

Ha n’falli fin fortsättning på holja! /V-mastern

Annonser