Ha ji tänkt på va falli mangä sorta tå ulja dä finns, ja begrip int vafför dä jett skilj sä falli mysche mella olike märka å kvaliten när dä gäll te bila å tôcke. Hadd ä int räckt vä en sorts motorulja, transmissionsulja å bromsulja te ålle bilmärka!? Prisklassn skilj sä ju na falli hämst, ene leverantörn ä värre än annern. Å int nog vä dä, dä ske vära helsyntet, delsyntet å holvsyntet. Dä ä nå mangä ener sôm ä exakt lik, dä ende sôm skilj dom åt ä etikettn på flaska äll dunkn.

Hauskaa viikkoa! /V-mastern

Annonser