Om int jäg ha sett ålldeles tokit sä ha n’Hasse landa härri Bölen, villsäge han ha komme him. Ja tänkt man skull kut på kärn hävvä boa na tag å byt na orla, men än ä ä ju int försent. n’Hasse brucke vära himikring lite nu å då ha ja sett, tôcke ä kärra dä sôm värna om röttärn å hembyggdn sin.

/V-mastern

Annonser