Gusse man håll rackt på blås bort i hennä på Åljön, fast egentligen ä int ä blåsta utan mer storm på hög nivå. Sola skin å dä si falli fint å värnt ut på insia döra, men på utsia äre sju reser värre. Dä tin förjäkla mysche, snön både sätt åt å försvinn ättesôm. Ja hadd ju hoppas på att dä skull vära kvär sä pass man kan komma ut på sjön i påsk å grilla nan kôrv å pimpel, men peppar peppar dä kan ju hitt på komma ne na mer flinger innan dess.

/V-mastern

Annonser