Dä ha vorte tvärvärn idag (+5°) i hennä på Åljön, int brucke vära sånnan värnt i februari!? Man kan ju ållti hoppas att dä håll ti sä ä tag framöver, dä ä ju bra att snön fo sjonk ihop å jussom sätt åt inför påsk å tôcke. Bildn åvaför vis tydlit va man ske vära oppmärksam vä när dä tin i sånnan mysche. Hur si ä ut rennt snömässit ne äll opp i lanne, ha ji nagen snö äll äre bäre na blask?

Haä bäst sä länge! /V-mastern

Annonser