Ä hänn korte vis ä flottarlag från 30-tale. Dä ä slutflottning i Rörströmsälvn, nå vae jussom na speciällt vä flottartin å dess epok.

Tôcke ä kärra dä sôm kunne håll balansn (oftast) å tåt te stocka vä häkan å störa sä dom for dit dom skull. Unner hur mang sôm gick hädan ättesôm mang int kunne simma, funnder om dä fanns flytvästa n’hänn tin!? Nu kanske ä dänn västa bäre hadd vöre ivägen för rörlihetn, men man kan ju funnder ändå.

Haä sä länge! // V-mastern

Annonser