Dä finn ju bäre en sôm kan sjong å spela ”Folsom Prison Blues” å dä ä ju n’Johnny Cash, men n’hänn kärn ä då int rackt sä dåli heller, äll va tyck ji?

Trevli holj! //V-mastern

Annonser