Man fo rennt vårkänslärn när sola vis opp sä på däga, gradtala är jussom mänskli å, man slipp ju skåller tännern när man masa sä på utsia ytterdöra, ä’hänn väre fo ä gärna vära ända fram te påsk. Nan mer snö behöve då int heller komma, vi ha sä dä räck å bli över. Na anne sôm gör sä litte bätter n’hänn årstin ä ju att dä ä ljust mycke länger på kvälla å ljust tidigare på maran villsäge.

Forsatt trevli vecke! /V-mastern

Annonser