Tänkt ja kunne täla om att vi fott mängda tå snön i hennä på Åljön, dä va längesen man feck skotta vä traktorn sä ofta sôm n’hänn vintern. Dä både räck å bli över nu, ja ha skreve om ä för na vecker sen, men jett ju påminn om hur falli mycke snö dä verklign ä. Dä torde vära ca 70-75cm men dä skull ha vöre mer om dä jussom int hadd sjonke ihop. Bildn vis hur dä hadd kunna vöre ätte vägn om dä inte hadd sjonke ihop, fast dä hadd ju förstås kunne lock turista å fo si tôcke högä snövalla. 🙂

På återhörande// V-mastern

Annonser