Nu ha vi jussom kleve in i ä nytt år, int för att dä ä nagen större skillnad på åra numer OM man bortse att man bli äller. Fast dä ä ju bäre på utsia kroppn, på insia förbli man ju sä lik hele live. Funnder va ä’hänn åre kom å innehåll förla, kom man å si nagen skillnad på lanne i helhet äll ske Sverige trava neåt ännu länger!? -NÄ fan nu fo vi ryck opp oss! Sjolv tänk ja då int gräv ne mä te världskrisn å ä dännä, uttan nu gällä bäre å hitt åt ä’dänn lille extra sôm fo Åljön vä omnejd å öppn opp yga å si möjlihetern. Dä ä svårrt å både si å vära framåt, men dä ske fanimej gå på na vis – thats it!

Sincèrement /Väbbmastern
Annonser