Gusse nu äre falli bra ä spärkarföre i hennä på Åljön å ut på byn, man trodd ju ålldri att vintern skull komma nangang, men skam den sôm ge sä nu ha vi fott ä hänn vite gulde. Kållväre ha vise opp sä å, för kvälln vaä -20,5° men om man titt på tärmåmetern idag sä bli man full i skratt, dä ä bliväre å blåstn MEN spärkarföre äre.

Annonser