Gusse nå äre väl falli synn om metallara sôm ärbet på gulve hävä saab automobile i Trollhättan, dom fo int na pärning te plånboka än hänn fredan hällär. Hur ske tôcke familja kunna betäla för sä när dom int ha na på bankboka!? Fo ållehop sôm bo te lägenheta nan sorts despans gällande hyrern te fastihetsbolaga, äll bli dom vräckt, funnder om kommun hjålp till vä na för invånara sine sôm nu ha ä na slags ärbete på saab. (Bildn längst opp vis hur spargrisn si ut när man jett ha äll använn siste kronern borturn).

Annonser