Man kan int anne än funnder n’massa när man si hur dä gå utför för både greklann å anndre länner härri Eropa vä omnäjd. Hur ske vi härri ä’hänn lanne kunna hjolp ållehop vä pärninga när int ens Sverige klara av betäla medborgara sine, dä ä falli lätt å höj lönern ått sä sjolv i regeringen, äll slärv allmänt sä statn fo betäla hyrern å tôcke. Fler å fler bli vräckt borti lägenheta sine, för dom kan int betäla när dom int fo na pärning, dä ä mycke man kan ret opp sä på. Ja tyck bildn oppi här säg n’del om hur dä si ut i verklihetn för mangä enär.

Annonser