Fast int snön å kållväre ha visä sä än i hennä, lägg ja sia på is för ä länger tag framåt. Gästboka’ ä öppen sôm vanlit å ja kom å gå in nangang emellaåt men int för å uppdater sia na.

Ha en falli fin o skön n’höst! // Väbbmastern

Annonser