Int vet nagen aan va sola ha tege vägen nasch, dä ha jussom rägnä i flere vecker tyck jäg. Dä börj på vära falli tradit å vära på insia döra hele däga, fast om man titt mella fingra sä äre väll int så falli hemst sum dä låt.

Fridens liljer på ållihop! // V-mastern

Annonser