Ha ji titte ji omkring na på sistone, om int anne kan ja nämn att löva på träa ha börje på änner färga å nagre ha till å mä lossnä å fôlle ne på backn. Dä ä ju falli mangä färger på lannskape nu på sensommarn å mot höstsia. Ja ha faktiskt vöre ut å plocke na lingona, dä ä falli mysche tå ä dänn röbära i skoga runtikring. Blåbära äre sämmer vä tyck ja men ji ha fäll hitte na litra tå dom å, ja meen ji som verklign gå in för å plock bära ha fyllt opp frysboxa vä ålle sorta.

Fortsatt trevli vecke på ållihop! Mvh// V-mastern

Advertisements