Gusse nu ha n’hänn sia kleve över te femtitusn besöka, man bli rackt förstummad tå ålle besökara, man bådde gäpa å flin vä hele käftn. Dä gå int täla (sum n’Henning S ofta sa). Ja ske försök å öka antale inlägga framgent, dä gäll bäre å komma på na å skriv om.

Ha n’falli fin start på kommande vecke ållihop!  // V-mastern

Annonser