Ja funnder om dä ä nagen hennä runtikring sum missa att dä ha rägnä na droppa på sistone!? För ji sum nu helt missa nä kan jä bäre säge; va ha ji då vöre nasch, int på n’hänn byn i alla fall. Sånnan myche haä komme *vis vä bägge hännär* (nu kan ä ju förstås vära lite svårt å begrip, när ji int si hännärn mine ).

Unner om dä bli na värmvär na mer i hennä, int kan ä väl  vära slut på sommarn än int. Just nu skin sola falli firnt, hoppas dä ä i sånnan na daga framgent.

Haä sä länge!

Mvh// V-mastern

Annonser