Jaha åssä vare slut på ledihetn då, ja åtminstone för mangäener sum ärbet villsäge, n’aan ä ju mella två ärbeta. Fo si nu, va äre sum ha hänne både hennä på Åljön å uttaför. Mange saker ha hänne på sistone, men ja tyck int dä passä å skriv om tråkihetern på n’hänn sia. Från dä ene till dä sjunde; Dä hörs sum om dä ha funnes branå mysche tå myrbära i år, nu ha ja inte vöre ute å lett na sjolv uttan ä hännä ha man snappa opp på byn.

Näste inlägg kom å hannel om Graningeverket sum de hette åtabak i tin.

Haä falli firnt ållihop! // V-mastern

Annonser