I hennä kom n’rapport derekt från solstorn, sola å värmn ha jussom sättä kloern te Åljön sånnan mitt i sommarn. Man ske ju fan int kläga, men dra in rackarns va värnt å klibbit ä vär dä ä, dä gå rackt sava på nättern uttan man somn sum bäst på marasia å då ske man ju masa sä opp bortur sänga å int sava bort daga. Huvusakn ä fäll att man ha na å kläga på 😛

Annonser