Nu ha vi jussom hadd radiojämtlann härri bodumsparkn, fira tå midsommarn å ållt va dä innebär, nu jettä fäll vära semestern ålle männischer gå å filosofer å vänt på äll äre nage anne sum häger mer tro!?

Sum ji märk ha Väbbmastern så gôtt som redan kleve rackt in i semestern, fast han kom å rit ne na raer emellaåt ändå bäre för att….så att säge.

Fortsatt trevli å soli sommar på ji ållihop!

Annonser