• Ha man slege yxa genom båtn fo man ro uttafan.
  • Man ske int kast spjuta härri radhusa.
  • Dä man int ha na minne tå, ha int hänne.
  • Även n’stärk n’käär fo ta ti när han skit.
  • Champagne ske vära kåll, tör å gratis.
  • Ä dänn omöjlige ta bäre litte länger ti.
  • Berätt om dä sjolv – måla dine, drömma dine å telefonnummre ditt.
  • Dä roligeste vä humorn ä att man ålldri vet vafför fålke skratt.
  • En mara sköt ja n’elefant i pyjamasn min, ja kom ålldri å begrip hur han komme tin.

Joyeuses Fêtes// V-mastern

Annonser