Ha ji sett att ja ha uppdatera sia å modernisere na litte!? Ja tyck dä börj på vära på tin å jöra na åt sia hänn, man kan utveckle siern på mang olike visa å jäg tog å uppdatere na vä ä nytt ansikte utåt. Som ji förmodligen märrt li ja fortfarande tå nan sorts orltorka, men dä torde fäll vänn nangang fo vi hoppas… Ja önsk ållihop en falli fin å harmonisk national dag ått måndan.

Mvh// V-mastern

Annonser