Om nagen tå ji ha missa nä se haä rägnä na sä inniförbaskat idag just på morsdan. Ja nu vet ju inte jäg om dä ha rägnä like myche i närområda å andre bya runtikring som i hennä på Åljön, men tänkt ja skull informer ji som kanske unndre hur väre va i hennä just nu om dan.

Tänkt ja skull pass på å grattulär ålle mammer i ätteskott!

Vänlige hälsninga/ V-mastern

Annonser