Nu ha vi rackt komme sä langt inpå vårn å sommarn sä grässe väx na sä faslit myche sä hårrta vore nog. Dä ä ju rolit att vi redan nu ha nästintill högsommarn på Åljön, men man ä rädd att dä kom na surrt ätte ä hänn go’ väre. Dä ä småkylit på kvälla men värnt å gôtt på däga, till o mä blåsväre ä värnt å gutt.

Ji fo ha en najsig start på kommande vecke! // V-mastern

Annonser