”n’ryttar kan tvärdö på sin ritt å en kommunalärbetare kan tvärritt opp sä å dö”

Trevli holj på ji ållihop! // V-mastern

Annonser