Vi fo verkligen smäka tå ä’hänn typiskt aprilväre i hennä på Åljön, dä ä +4° just för nue, å dä ha rägnä från o tell mest hele dan. Man si rennt hur snön sjonk ihop å smält sä dä jussom bli smo åarn åt olike hålla på gårla. Dä ä falli slefft utpå gårdsplan men frysä bärä åt sä bliä bätter, fast falli ojämt å hôvrit liksom. Ji fo sanda utta fan överållt si ji int gå å hällk å bryt na bena äll nan ärm, för dä vore falli onödit.

Annonser