Ått lördan 19/3 äre dags för både Sigvards loppe 40 år å DM (destrikts mästerskape) på Rossöns Skidstadion dä ä skylta opphädd ätte väg 331 (TREA TREA ETTA) na tôcke fo ji ju int missa, dä ha ju vorte falli aktuellt vä ålln sorts skidåkning numer. Dä ä oppför, neför, på tvära å jernnt över snett, ja ålle ä’hänn typa finns ju å kik på himme härri televesionsappratn MEN Sigvards loppe å DM, dä jett ji fära å kik på i verklihetn så att säge.

Annonser