Jaha ått söndan äre dax igen för ållehop å stäka sä framöver i ä’dänn spare mella Säln å Mora, mä tanke på blåstn å töväre torde väl rö täjpän vära falli bra på skidern äll äre nage anne som gäll måntro!?

Lycka tell ållihop som ôrk göra n’hänn resa på söndan! Mvh// V-mastern

Annonser