I hennä si ji hur dä si ut härri Bergsjö på 1924

Dä va nå int sä grannt å leva å bo i sånnan åtabak i tin

Tack Familjen Holmstedt för korta’

Annonser