Dä gå ått rätt håll härri almenacka, dä ä jussom ljusare länger ti tå dygne nu på däga än om man titt tebaker nan mårne baköveråt då dä va mörrt vä ett-två tin på däga. För min del behöve då int komma nan mer snö å na tvärkållvär neåt -25°. Nä gusse vi klara oss branå lang n’stånn om dä håll sä te n’fem-tie minusgrada fram te vorn.

Sola ute, sola inne, sola i sinne 🙂

Trevli holj!  // V-mastern

Annonser