Om ji löft yga å kik på svartlistn dänn unner Åljöskyltn haä komme tell na sum het Lokale Nyheta, i dennä ske jäg försök å lägg in länka vä både nyheta å anne ting i nutid å framgent som ha vä Rossön å övrige värla vä omnejd å göra. Tôcke sum kan vära både rolit å intressant å veta.

Forsatt trevli holj // V-mastern

Annonser