Man surr o skryt om musikanta å sångara inom Country numer, men ä hännä dä ä n’legend sum ållti kom å vära störst å bäst tå ållehop inom Countryn…..sä dä sä

Annonser