Ji fo komma ihôg å vära försekte vä raketa å smällara på nyårsaftan, tänk på att ji ha n’kropp vä ä huvve, två ärma vä hänner, två bena vä föttern. Å ha ji boljt ti ji na stärkvarer je ji faaan å pjuller på vä stubina å krutä, en littn sak tell, tänk på ålle hunnstackara sum jett (trots rädsla) vära vä om ållt möjlit å litte tell på nyårsaftan. Nä gusse ja tyck man kan förbju raketa å smällara sum kan skada männischern å djura på tôcke storholjer.

Häppy njo jer ävrybaddy! Mvh// V-mastern

Annonser