Jaha då vare snarrt dags å koke skinka, grisfötträn, ställ för å göra sellsalladern å syltern åssä n’dänn matn sum si ut som han ske stolp, villsäge lutfiskn som jäg personlign int ä na större fän tå men mangä ener torde fäll haä på julborle sitt!?

Unner hur mangä ener sum ha gutte vöre te nagen tannläkar å lappe igen hôle där plåmben såt redan nu, då man ”bäre skull provsmäka” nykoke knäckn!?

 

Annonser