I hennä neat kan ji skick na elektroniske julkorta om ji int ôrk rit ne na korta å skick vä postbiln villsäge. Dä ä bäre å för musa/piln te textn ”Julkort å tôcke” sä årna sä rästn (ja ji fo ju fyll ti å skick dom genom cybärn sjålv) 🙂

Julkorta å tôcke

Haä! Mvh// V-mastern

Annonser