Finns ä nagen sum kan täla om vart snön vi brucke fo i hennä oppi lanne ha försvunne nasch? Nu hae int vräckt ne nan snö på fyre vecker å dä ä int na bra alls, vi sum bo i hennä ä jussom van å ha sä pass myche snö sä hårrta vöre nog 🙂

Dä om detta! Mvh// V-mastern

Annonser